حاج سید محمد امامی

 
حاج سید محمد امامی
 
 

 

 

 • نام موقوفه 
  • موقوفه حاج سید محمد امامی
 • شرح مختصری از واقف 
  • مرحوم حاج سید محمد امامی امام جمعه اسبق شهرستان بیجار که در تاریخ 1369/03/05 اموالی را وقف نمودند.
 • محل وقف 
  • شهرستان بیجار
 • نوع و تعداد رقبات موقوفه
  • شش دانگ یکباب دکان
  • شش دانگ یکباب دکان
  • شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 114 متر مربع 
که در محل شش دانگ یکباب دکان و یک قطعه زمین، پاساژ امامیه در دو طبقه احداث گردیده و درآمد موقوفات مذکور برای تأمین هزینه معاش ایتام مستحق شهرستان بیجار ذکوراً و اناثاً تعیین نموده است، البته در وقفنامه تنظیمی ایشان موضوعات دیگری همچون بیماران بی بضاعت و فقرا و نیازمندان نیز ذکر گردیده که در مراتب بعد اهمیت قرار دارند.

 

 
 
 
 
 
 
سایت های مرتبط
 
 
منشور حقوق شهروندیبخش خدمات غیرحضوری
 
 
 
 
 
جملات در مورد وقف
 
 
« در وقف فضیلت بسیار و پاداش بیشمار وجود دارد .» امام خمینی (ره)
 
 
 
 
 
اوقات شرعی به وقت بیجار
 
 
اذان صبح: 5:39
طلوع آفتاب: 7:06
اذان ظهر: 13:23
اذان عصر: 17:47
غروب آفتاب: 19:41
اذان مغرب: 19:58
نیمه شب شرعی: 23:54
 
 
 
 
 
اطلاعیه
 
 
 
 
 
 
 
فرم پیگیری شکایات ارباب رجوع
 
 
کد پیگیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، جنب اداره کل ثبت اسناد و املاک
تلفن‌ تماس : 3239215-0871  ,  3241971-0871    فکس : 3291504-0871    کد پستی : 34431-66168

Powered By JiroCMS