اماکن متبرکه

 
اماکن متبرکه
 
 
ردیف نوع مکان متبرکه  نام مکان متبرکه  جنسیت تعداد امامزاده درآمد  استان شهرستان شهر آدرس
1 امامزاده  ابراهیم و اسماعیل ومحمد (ع) آقا  3
کردستان بیجار   روستای پیرتاج
2 امامزاده  سید میر جعفر، سید محمود و سید حسن (ع) آقا  3   کردستان بیجار   داخل شهر
3 امامزاده  سید مسیب و سیدشکر (ع) آقا  2
کردستان بیجار   روستای میرک
4 امامزاده  شاهزاده یحیی و حبیبه خاتون (ع) آقا - خانم 2
کردستان بیجار   روستای خور خوره
5 امامزاده  سید خضر (ع) آقا  1
کردستان بیجار   نجف آباد روستای قاضی قوشچی
6 امامزاده  صاحبه خاتون (س) خانم 1
کردستان بیجار   روستای دهبنه
7 امامزاده  حمزه عرب (ع) آقا  1
کردستان بیجار   روستای حسن آباد حومه
8 امامزاده  بابا فقیه (ع) آقا  1   کردستان بیجار   داخل شهر
9 امامزاده  پیر صالح (ع) آقا  1   کردستان بیجار   نجف آباد روستای قشلاق لو
10 امامزاده  حیات غیبی (ع) آقا  1   کردستان بیجار   داخل شهر
11 امامزاده  سید محمد شحان (ع) آقا  1   کردستان بیجار   داخل شهر
12 امامزاده  عقیل (ع) آقا  1   کردستان بیجار   حسن آبادسوگند
13 امامزاده  فاضل (ع) آقا  1   کردستان بیجار   حسن آباد یاسوگند روستای قم چقا
14 امامزاده  میر فروغ‌الدین (ع) آقا  1   کردستان بیجار   داخل شهر
15 امامزاده  سید احمد (ع) آقا  1   کردستان سقز   داخل شهر
17 امامزاده  سید شکرالله (ع) آقا  1   کردستان سقز   داخل شهر
18 امامزاده  سید علی (ع) آقا  1   کردستان سقز   داخل شهر
19 امامزاده  فقیه قزخاتون (س) خانم 1   کردستان سقز   داخل شهر
20 امامزاده  میر اسماعیل (ع) آقا  1   کردستان سقز   داخل شهر
21 امامزاده  پیر عمر (ع) آقا  1
کردستان سنندج   میدان انقلاب خیابان امام خمینی 
22 امامزاده  پیر محمد (ع) آقا  1
کردستان سنندج   میدان نبوت 
23 امامزاده  هاجر خاتون (س) خانم 1
کردستان سنندج   خیابان طالقانی گوچه سرتیوله
24 امامزاده  سلطان عبداله (ع) آقا  1   کردستان سنندج   سنندج
25 امامزاده  سید ابراهیم (ع) آقا  1   کردستان سنندج   روستای صلوات آباد
26 امامزاده  ابراهیم و اسماعیل (ع) آقا  2   کردستان قروه   قبرستان عمومی
27 امامزاده  سارا و هاجر (س) خانم 2   کردستان قروه   قبرستان عمومی 
28 امامزاده  سید جلال‌الدین (ع) آقا  1
کردستان قروه   روستای بابا گرگر
29 امامزاده  جعفر (ع) آقا  1   کردستان قروه   شهردلبران
30 امامزاده  زین‌العابدین (ع) آقا  1   کردستان قروه   قبرستان عمومی 
31 امامزاده  اسماعیل (ع) آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
32 امامزاده  اصحاب بزرگ مولود (ع) نامشخص 1   کردستان مریوان   داخل شهر
33 امامزاده  بابا زنوز (ره) آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
34 امامزاده  پیر توکل (ع) آقا  1   کردستان مریوان   روستای باغان 
35 امامزاده  پیر شالیار (ع) آقا  1   کردستان مریوان   روستای اورامان تخت
36 امامزاده  پیر محمد (ع) آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
37 امامزاده  پیر یونس (ع) آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
38 امامزاده  سید محمد ظهیرالدین (ع)
آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
39 امامزاده  شاه سوار  (ع) آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
40 امامزاده  شیخ اسماعیل (ع) آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
41 امامزاده  شیخ رضا هزارخانی (ع) آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
42 امامزاده  شیخ زکریا (ع) آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
43 امامزاده  شیخ عیدالصمد (ع) آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
44 امامزاده  شیخ محمدرشید (ع) آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
45 آرامگاه ابراهیم (ره) آقا  1   کردستان بانه   آلوت - روستای کانی بید
46 آرامگاه احمد ساوان (ره) آقا  1   کردستان بانه   بانه ساوان 
47 آرامگاه بابا عثمان (ره ) آقا  1   کردستان بانه   نمشیر - روستای عمره شال
48 آرامگاه پیر خزینه (ره) آقا  1   کردستان بانه   شومی - روستای امیرآبادسفلی 
49 آرامگاه پیر مراد (ره) آقا  1   کردستان بانه   جنوب شرقی بانه
50 آرامگاه سلطان مراد (ره) آقا  1   کردستان بانه   روستای بیدان 
51 آرامگاه سلیمان بیگ (ره) آقا  1   کردستان بانه   گورستان عمومی شهر
52 آرامگاه شمامه (س) خانم 1   کردستان بانه   نمشیر - روستای شوی
53 آرامگاه شیخ ابراهیم (ره) آقا  1   کردستان بانه   ننور روستای بوین سفلی 
54 آرامگاه شیخ احمد هنگله ‍‍‍ژال (ره) آقا  1   کردستان بانه   آرمرده  روستای ناوه
55 آرامگاه شیخ عبدالحسین فاضل گروسی (ره) آقا  1
کردستان بیجار   داخل شهر
56 آرامگاه پیر یونس (ره) آقا  1
کردستان سقز   روستای پیریونس منطقه فیض اله بیگی
57 آرامگاه حاج شیخ مصطفی (ره) آقا  1
کردستان سقز   بازارشیخ 
58 آرامگاه شیخ حسن (ره) آقا  1
کردستان سقز   سقز - روستای مولان آباد
59 آرامگاه پیر غزائی (ره) آقا  1
کردستان سقز   کوچه پیرغزائی 
60 آرامگاه بابا صوفی مصطفی (ره) آقا  1   کردستان سقز   داخل شهر
61 آرامگاه پیر شلال (ره) آقا  1   کردستان سقز   روبروی مسج حاج شیخ اسماعیل 
62 آرامگاه پیر محمد (ره) آقا  1   کردستان سقز   داخل شهر
63 آرامگاه پیرمحمد (ره) و حضرت خدیجه (س) آقا - خانم 2   کردستان سقز   داخل شهر
64 آرامگاه پیر میکائیل (ره) آقا  1   کردستان سقز   خیابان ساحلی پارک شهر
65 آرامگاه حکیم (ره) آقا  1   کردستان سقز   داخل شهر
66 آرامگاه شیخ بایزید بسطامی (ره) آقا  1   کردستان سقز   داخل شهر
67 آرامگاه شیخ عبدالله حیدری (ره) آقا  1   کردستان سقز   داخل شهر
68 آرامگاه که وه سوار (ره) آقا  1   کردستان سقز   داخل شهر
69 آرامگاه شیخ عبداله کوسه (ره) آقا  1
کردستان سنندج   داخل شهر
70 آرامگاه بابا شیخ احمد (ره) آقا  1   کردستان سنندج   روستای بانی چوبی
71 آرامگاه چهل مرد شیخان (ره) آقا  1   کردستان سنندج   داخل شهر
72 آرامگاه حضرت عکاشه (ره) آقا  1   کردستان سنندج   کامیاران  روستای کاشتر
73 آرامگاه شیخ عباس (ره) آقا  1   کردستان سنندج   روستای کومائین
74 آرامگاه مراد انصاری (ره) آقا  1   کردستان سنندج   روستای ارندان 
75 آرامگاه بابا شیخ بیساران (ره) آقا  1   کردستان مریوان   روستای بیساران
76 آرامگاه دری  آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
77 آرامگاه شیخ محمد (ره) آقا  1   کردستان مریوان   داخل شهر
78 آرامگاه ملا ابوبکر منصف (ره) آقا  1   کردستان مریوان   روستای چور
79 زیارتگاه زیارتگاه کیلداش غزالی        کردستان بانه   روستای نیره رود
80 زیارتگاه درگاشیخان        کردستان بانه   روستای درگاشیخان
81 مسجد قرآن نگل    
کردستان سنندج   روستای نگل
 
 
 
 
 
زیر صفحات
 
 
 
 
 
 
 
 
پیـونـدهـای سریـع
 
 
مقام معظم رهبریریاست جمهوری اسلامی ایرانسایت دولتاستانداری کردستاناوقافشهرداری سنندجمسابقات قرآن کریماداره کل اوقافمرکز ارتباطات مردمیسایت شهرستان بیجار
 
 
عضویت
 
 
 
 
 
 
 
اوقـات شـرعـی
 
 
اذان صبح: 5:42
طلوع آفتاب: 7:09
اذان ظهر: 13:25
اذان عصر: 17:50
غروب آفتاب: 19:43
اذان مغرب: 20:00
نیمه شب شرعی: 23:54
 
 
 
 
 
حـدیـث هفتـه
 
 
پیامبر اکرم (صلّی‌ الله‌ علیه‌ وآله):
 
أیُّمَا امْرِئٍ وَلِیَ مِنْ أمْرِ المُسْلِمِینَ وَلَمْ یَحُطْهُم بِما یَحُوطُ بِهِ نَفْسَهُ لَمْ یَرَحْ رائِحَةَ الجَنَّةِ.
 
هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن‌ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد. 
 
 
 
 
 
اوقـاف شهـرستـان هـا
 
 
 
 
 
 

سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری، جنب اداره کل ثبت اسناد و املاک
تلفن‌ تماس : 3239215-0871  ,  3241971-0871    فکس : 3291504-0871    کد پستی : 34431-66168

Powered By JiroCMS